ΠΑΓΚΟΥ

Βάση μπαταρίας (mm.):65x49
Σειρά: Delizia
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

DELIZIA

F.LLI FRATTINI

Βάση μπαταρίας (mm.):Φ51,5
Σειρά: Tolomeo
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TOLOMEO

F.LLI FRATTINI

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/BingoStar42803/bingostar03.pdf

BINGO STAR 42803

KLUDI

Βάση μπαταρίας (mm.):Φ48
Σειρά: Bingo Star
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο ρουξούνι & συρόμενο
ντους 2 λειτουργιών (shower/spray)
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

BINGO STAR 42852

KLUDI

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Oxford6340/oxford6340.pdf

OXFORD 6340

BUGNATESE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Oxford6382/oxford6382.pdf

OXFORD 6382

BUGNATESE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Oxford6388/oxford6388.pdf

OXFORD 6388

BUGNATESE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Princeton851/princeton851.pdf

PRINCETON 851

BUGNATESE

Σειρά: Princeton
Χαρακτηριστικά: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

PRINCETON 852

BUGNATESE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Taya40713/taya40713.pdf

TAYA 40713

LA TORRE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Taya40781/taya40781.pdf

TAYA 40781

LA TORRE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Taya40814/Taya40814.pdf

TAYA 40814

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ56 mm
Σειρά: Dado
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο κορμό, συρόμενο ντους &
άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

DADO 20181

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): 46x46 mm
Σειρά: Java
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

JAVA 28813

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): 46x46mm
Σειρά: Java
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι,
συρόμενο ντους & άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

JAVA 28881

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): 62x50mm
Σειρά: Ovaline
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι,
συρόμενο ντους & άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

OVALINE 26881

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ58 mm
Σειρά: Zx
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

ZX 17713

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ58 mm
Σειρά: Zx
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι,
συρόμενο ντους & άθραυστο σπιράλ αυτόματης επαναφοράς
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

ZX 17781

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο ρουξούνι, συρόμενο
ντους & άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12181

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12191

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12813

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54 mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο ρουξούνι, συρόμενο
ντους & άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12881

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Split
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο ρουξούνι, συρόμενο
τηλέφωνο 2 λειτουργιών (shower / spray) & άθραυστο σπιράλ.
Διαιρούμενη, κατάλληλη και για χρήση παραθύρου (ελάχιστο
ύψος 12 εκ.)
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

SPLIT 5080

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Split
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

SPLIT5112

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Newpro
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο κορμό, συρόμενο ντους &
άθραυστο σπιράλ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

NEWPRO 42181

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Newpro
Χαρακτηριστικά:Με περιστρεφόμενο κορμό & μακρύ ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

NEWPRO 42191

LA TORRE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Taya40481/Taya40481.pdf

TAYA 40481

LA TORRE

http://makrantonis.gr/assets/img/batarkouz/pagkou/Taya40681/Taya40681.pdf

TAYA 40681

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54 mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Ελατηρίου υψηλή, με άθραυστο σπιράλ και
ντους 2 λειτουργιών (shower / spray). Κατάλληλη για νησίδες.
Ύψος 64,5 εκ., προβολή 24 εκ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12481

LA TORRE

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ54 mm
Σειρά: Tech
Χαρακτηριστικά:Ελατηρίου, με συρόμενο ντους & άθραυστο
σπιράλ αυτόματης επαναφοράς. Ύψος 37,4 εκ., προβολή 23,8
εκ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TECH 12681

LA TORRE

Σειρά: Quadra
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

QUADRA 144515

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.):Φ50 mm
Σειρά: Klint
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

KLINT 142515

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Klint
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

KLINT 142528

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Tonda
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

TONDA 145515

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Riviera
Χαρακτηριστικά:Με μακρύ περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

RIVIERA 60090

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Riviera
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

RIVIERA 60112

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50 mm
Σειρά: Viva
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

VIVA 143511

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.): Φ50mm
Σειρά: Viva
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

VIVA 143517

EURORAMA

Βάση μπαταρίας (mm.):Φ50
Σειρά: Apell
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι πλακέ
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

AP5001

APELL

Σειρά: Apell
Χαρακτηριστικά:Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι
 κατεβάστε το τεχνικό σχέδιο

AP8420

APELL

Νεροχύτη HIDE 1
10 χρόνια εγγύηση
Με αποσπώμενο ντούς
Χρωμέ

SKU:175091

TEOREMA

Νεροχύτη HIDE 1
10 χρόνια εγγύηση
Με αποσπώμενο ντούς
Χρωμέ

SKU:175101

TEOREMA

Νεροχύτη LiLLO
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:198527

TEOREMA

Νεροχύτη LiLLO
10 χρόνια εγγύηση
ΧΡΩΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 101176

SKU:198545

TEOREMA

Νεροχύτη LiLLO
10 χρόνια εγγύηση
Με αποσπώμενο ντούς
Μηχανισμός 101176
Χρωμέ

SKU:198586

TEOREMA

Νεροχύτη AMAZON
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699003

TEOREMA

Νεροχύτη LiLLO
10 χρόνια εγγύηση
ΚΙΤΡΙΝΟ 1015791
ΚΟΚΚΙΝΟ 1015792
ΛΕΥΚΟ 1015793
ΠΡΑΣΙΝΟ 1015794

SKU:1015791

TEOREMA

Νεροχύτη MOLLA
10 χρόνια εγγύηση
Με αποσπώμενο ντούς
Χρωμέ

SKU:175111

TEOREMA

Νεροχύτη MiNiMAL 35 mm
10 χρόνια εγγύηση
ΧΡΩΜΕ

SKU:175030

TEOREMA

Νεροχύτη MiNiMAL 40 mm
10 χρόνια εγγύηση
Με αποσπώμενο ντούς
Χρωμέ

SKU:175035

TEOREMA

Νεροχύτη NEW ARGO
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 721186
Συμπεριλαμβάνεται μειοτήρας πίεσης νερού

SKU:113501

TEOREMA

Νεροχύτη MiNiMAL 35 mm
10 χρόνια εγγύηση
ΧΡΩΜΕ

SKU:113530

TEOREMA

Νεροχύτη ROBY
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 111940 Α

SKU:113531

TEOREMA

Νεροχύτη LiLLO
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 111940 Α

SKU:113532

TEOREMA

Νεροχύτη REVE | PPB controllato da Teorema
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 721953 Α

SKU:114511

TEOREMA

Νεροχύτη LORD
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:118452

TEOREMA

Νεροχύτη JABil New
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:173527

TEOREMA

Νεροχύτη TAG
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 111940 Α

SKU:173564

TEOREMA

Νεροχύτη JOLLY
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Με περιστρεφόμενο ρουξούνι

SKU:185559

TEOREMA

Νεροχύτη GOOD LiFE
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:186535

TEOREMA

Νεροχύτη GOSSiP
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:296525

TEOREMA

Νεροχύτη NEW CiNCiNATi
Χρωμέ

SKU:699001N

KLS

Νεροχύτη RiVER
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699002

KLS

Νεροχύτη SEATTLE
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699004

KLS

Νεροχύτη CHEViGNON
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699010

KLS

Νεροχύτη με αποσπώμενο ντους MOSCHiNO
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699006

KLS

Νεροχύτη ΝΕW DERBY
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 111940

SKU:119954

TEOREMA

Νεροχύτη LUNA
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
Μηχανισμός 111940 (01194)

SKU:118853

TEOREMA

Νεροχύτη CHEViGNON
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699011

KLS

Νεροχύτη επικαθήμενη CAMP
5 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ

SKU:699007

KLS

Νεροχύτη επικαθήμενη SENTOSA
5 χρόνια εγγύηση
Bronze

SKU:699008

KLS

Νεροχύτη RETRO Cromo Teorema
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
RETRO BRONZO TEOREMA BRONZE 325070

SKU:175070

TEOREMA

Νεροχύτη DAiSY Cromo Teorema
10 χρόνια εγγύηση
Χρωμέ
DAISY BRONZO TEOREMA BRONZE 320577

SKU:170577

TEOREMA

Μπαταρία με αποσπώμενο ντουζ
Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

FM56

Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
ΧΡΩΜΕ
Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
 Κατεβάστε το pdf

1614 B

Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
Χρωμέ
 Κατεβάστε το pdf

6680

Μπαταρία με αποσπώμενο ντουζ
Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

1630

Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
 Κατεβάστε το pdf

RUBICON QM56

Μπαταρία με αποσπώμενο ντουζ
Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

FAGUS VN 56

Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

7910

Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

7950

Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

RIVOLI PLUS

Μηχανισμός κεραμικών δίσκων
Σπιράλ inox 35cm βαρέως τύπου
 Κατεβάστε το pdf

RIVOLI

Copyright 2016 © makrantonis.gr